Monthly Archives: Tháng Năm 2019

Ảnh hưởng của nước nhiễm phèn và cách xử lý

Nước bị nhiễm phèn ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống sinh hoạt, các công trình… gây mất cảm giác mỹ quan. Ngoài ra nó còn gây ra nhiều bệnh cho người và ảnh hưởng đến chức năng lọc màu của thận..Vì vậy việc tìm ra các giải pháp và công cụ cũng như thiết […]